Anna_Lewanowicz
Anna Lewanowicz

Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacyjnych i Współpracy Międzynarodowej

Kontakt:
tel. 12 421 29 77 (sekretariat)
e-mail: alewanowicz@stary.pl